პროექტის საქმე

#1: ტიპიური აპლიკაციები OMG-სთვის

1

#2: ტიპიური აპლიკაციები MKQ-სთვის

2

#3: ტიპიური აპლიკაციები 5G მცირე უჯრედისა და 5G CPE-სთვის

3

#4: ტიპიური აპლიკაციები ZigBee Gateway-ისთვის

4

#5: CM VPN-ის ტიპიური აპლიკაციები ელექტროენერგეტიკული სისტემისთვის

5

საკვანძო სიტყვები: VPN, KEPCO, DOCSIS, Power Backup, განგაშის გაგზავნა

#6: Wi-Fi კლიენტის ტიპიური აპლიკაციები რობოტისთვის/მანქანისთვის

6

საკვანძო სიტყვები: AGV, Robot Arm, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi ხიდი

#7: ტიპიური აპლიკაციები 5G სიგნალის ანალიზატორისთვის

7

საკვანძო სიტყვები: 5G, სიგნალის ანალიზატორი, საბაზო სადგურის მოთხოვნა, ქსელის ჩაკეტვა, სიგნალის დეკოდირება